Přírodní zahrady

Není snad jiný venkovní prostor, na který má jednotlivec svou činností vyšší vliv, než je vlastní kousek země. Zahrady založené a obhospodařované v souladu s přírodou jsou neméně krásné a plodné než jejich chemicky opečovávané kolegyně.

Setkávám se s tím, že při zmínce pojmu „přírodní zahrada“ lidé reagují slovy: „Jó, to jsou ty zarostlé džungle, já vím…“ Přírodní zahrada může vypadat jako jakákoli jiná (okrasná, babičkovská, moderní, školní, městská, komunitní, pro handicapované, japonská, zenová,… ). Rozpoznávacím znamení není její vzhled, ale nepoužívání rašeliny, umělých hnojiv a pesticidů.

Vedle těchto třech základních atributů se myšlenka přírodních zahrad odvíjí i od snahy o vytvoření co největší různorodosti – právě podle přírodních vzorů. Nalezneme v nich jezírka i suché kamenné zídky, kvetoucí trávníky či loučky, trvalkové a bylinné záhony hnojené ekologickými způsoby, dřeviny přínosné nejen pro člověka, ale i pro hmyz a ptáky či smíšené kultury zeleniny.

Člověk tu není výhradním pánem prostoru, ale spíše jeho pozorovatelem a spoluuživatelem. Leckdy se musí obrnit trpělivostí a opětovně kdesi v sobě nalézt důvěru v přírodní procesy. Zahradničení bez rychle účinkující chemie nás přivádí ke znovuobjevování moudrosti našich předků, učí pokoře a přináší obrovskou radost ze zdravého živoucího prostoru, jehož se stáváme spolutvůrci.

Majitelům takto vedených zahrad nabízím oficiální certifikaci plaketou s logem ježka „Přírodní zahrada“ nebo „Ukázková přírodní zahrada. Ty budiž nejen oceněním jejich práce, ale zároveň mají vzbudit zájem dalších lidí a potažmo i je přivést k péči o půdu bez rašeliny a chemie, a tak k ochraně naší přírody. Více o tomto projektu na www.prirodnizahrada.eu.

Certifikace

Design a realizace přírodních zahrad jsou mojí „srdcovou parketou“ a velmi ráda se stanu spolutvůrcem takového prostoru i u Vás.