Bc. Iva Musilová, DiS. musilova-iva@seznam.cz 605 12 72 18 Bc. Iva Musilová, DiS., Dušejov 160, 58805, IČO: 07826249
Vítejte na stránkách věnovaných přírodě blízkému zahradničení. Pomáhám tvořit zelené prostory, kde se cítí dobře lidé, rostliny i zvířata. Navrhuji permakulturní pozemky a soukromé i školní přírodní zahrady. Pomáhám je realizovat. Poradím Vám, když si nejste jisti. Provázím naší ukázkovou přírodní zahradou. Na besedách, přednáškách a prostřednictvím blogu sdílím své znalosti i zkušenosti. Odhaluji dětem kouzelný svět zdravých zahrad. Tvořím s lidmi (workshopy) i pro lidi (můj mini kredencový obchůdek). Poradím Vám a pomohu na cestě k získání plakety (ukázkové) přírodní zahrady. Jsem certifikovaným poradcem pro přírodní zahrady. Zároveň jsem nadšená zahradnice. Svoje dovednosti opírám o hromady nastudované teorie, ale i roky praxe. Absolvované kurzy: - Školení Poradce pro přírodní zahrady (ČR, Rakousko) - Úplný kurz permakulturního designu (Alena a Milan Suchánkovi, Růžďka) - Školení pro poradce Přírodní zahrady - veřejná zeleň a obce (ČR, Rakousko) - Profesní kurz Designér permakulturních pozemků (Alena a Milan Suchánkovi, Růžďka) - Designérský kurz Žijte ve své zahradě (Ferdinand Leffler, on-line forma) - Seminář Trvalky v přírodní zahradě (Jan Nussbauer, České Budějovice) - Seminář Zahrady a louky pro motýly (Marie Straková, Svachova Lhotka) - Seminář Původní keře (Martin Němec, Svachova Lhotka) - Kurz Líná lesní zahrada (Alena a Milan Suchánkovi, Růžďka) - Seminář pro začínající lektory ekologické výchovy (Martina Francová, Marta Veselá, Toulcův Dvůr, Praha) - Kurz Řez ovocných dřevin (Petr Novák, Lhotka) - Kurz stavění suchých kamenných zídek (Milan Odvárka, Cejle) - Kurz Kytkověda (Michaela Nemuchovská, on-line forma) "Otevírám zahrady přírodě." Bc. Iva Musilová, DiS., Dušejov 160, 58805, IČO: 07826249 musilova-iva@seznam.cz Bc. Iva Musilová, DiS.

Služby pro Vás


Přírodní zahrady - certifikace


Splňujete-li předepsaná kritéria pro udělení plakety přírodní či dokonce ukázkové přírodní zahrady (tzv. malý a velký ježek) a chcete to dát světu najevo, kontaktujte mě. Domluvíme si schůzku, přijedu (či v příp. zájmu o "velkého ježka" přijedeme dvě), nechám se provést Vaším zeleným královstvím, popovídám si s Vámi o tom, co a jak (ne)děláte a pokud budou požadavky splněny, udělím Vám smaltovou ceduli s oficiálním logem, nechám Vás zařadit do map přírodních zahrad a daruji Vám milý dárek. Více o procesu certifikace, výhodách a kritériích kladených na přírodní zahrady v záložce Blog.

Přírodní zahrady - certifikace Splňujete-li předepsaná kritéria pro udělení plakety přírodní či dokonce ukázkové přírodní zahrady (tzv. malý a velký ježek) a chcete to dát světu najevo, kontaktujte mě. Domluvíme si schůzku, přijedu (či v příp. zájmu o "velkého ježka" přijedeme dvě), nechám se provést Vaším zeleným královstvím, popovídám si s Vámi o tom, co a jak (ne)děláte a pokud budou požadavky splněny, udělím Vám smaltovou ceduli s oficiálním logem, nechám Vás zařadit do map přírodních zahrad a daruji Vám milý dárek. Více o procesu certifikace, výhodách a kritériích kladených na přírodní zahrady v záložce Blog.

Přírodní zahrady, permakulturní pozemky - poradenství


Když nevíte, jak do toho kopnout... :-) Přijedu, společně se projdeme po pozemku, vyslechnu si Vaše představy a přání. Poradím Vám, jak zahradu uspořádat, co změnit, co kam (ne)sázet, co a jak podpořit, čeho se raději vzdát, na co nezapomenout, ... A to tak, aby se Vám zahrada líbila, byla zároveň funkční a přívětivá vůči přírodě. Doporučím Vám vhodné struktury (větrolam, sluneční past, výběh pro zvířata, svejly, zasakovací prostory, dešťový záhon, formy záhonů...) i vhodné rostliny pro daná stanoviště. Na tuto návštěvu může navázat vypracování grafického návrhu. (Samotný návrh, aby byl dobrý, bez této předchozí konzultace vypracovat bohužel nemohu). Poradenství Vám pak mohu sepsat i do textové zprávy - asi jen těžko si totiž budete pamatovat vše, o čem během konzultace budeme mluvit.

Přírodní zahrady, permakulturní pozemky - poradenství Když nevíte, jak do toho kopnout... :-) Přijedu, společně se projdeme po pozemku, vyslechnu si Vaše představy a přání. Poradím Vám, jak zahradu uspořádat, co změnit, co kam (ne)sázet, co a jak podpořit, čeho se raději vzdát, na co nezapomenout, ... A to tak, aby se Vám zahrada líbila, byla zároveň funkční a přívětivá vůči přírodě. Doporučím Vám vhodné struktury (větrolam, sluneční past, výběh pro zvířata, svejly, zasakovací prostory, dešťový záhon, formy záhonů...) i vhodné rostliny pro daná stanoviště. Na tuto návštěvu může navázat vypracování grafického návrhu. (Samotný návrh, aby byl dobrý, bez této předchozí konzultace vypracovat bohužel nemohu). Poradenství Vám pak mohu sepsat i do textové zprávy - asi jen těžko si totiž budete pamatovat vše, o čem během konzultace budeme mluvit.

Návrhy zahrad


Nevíte-li, "jak do toho kopnout", navštívím Vás, popovídáme si, projdeme se spolu po (budoucí) zahradě, zmapuju si poměry na pozemku a výchozí situaci nafotím. Od Vás budu potřebovat plánek daného pozemku. Na základě získaných informací Vám cca během měsíce vypracuji projekt, který můžeme pak dále rozvinout až do výběru konkrétních rostlin a přesného osazovacího plánu. Je pro mě důležitá nejen estetická stránka, ale i ta funkční. Do návrhů zahrad vkládám permakulturní systémy (propojenost, funkčnost, udržitelnost, nenáročnost, ekologičnost). Vím jak zadržet vodu na pozemku, ukážu Vám, jak využít slunce, zkrotit vítr i co s nekvalitní půdou. Součástí grafického návrhu je vždy i doprovodná zpráva s bližším vysvětlením jednotlivých bodů legendy ("kde - jak - co - proč" umístit). - UKÁZKY MÉ PRÁCE V GALERII

Návrhy zahrad Nevíte-li, "jak do toho kopnout", navštívím Vás, popovídáme si, projdeme se spolu po (budoucí) zahradě, zmapuju si poměry na pozemku a výchozí situaci nafotím. Od Vás budu potřebovat plánek daného pozemku. Na základě získaných informací Vám cca během měsíce vypracuji projekt, který můžeme pak dále rozvinout až do výběru konkrétních rostlin a přesného osazovacího plánu. Je pro mě důležitá nejen estetická stránka, ale i ta funkční. Do návrhů zahrad vkládám permakulturní systémy (propojenost, funkčnost, udržitelnost, nenáročnost, ekologičnost). Vím jak zadržet vodu na pozemku, ukážu Vám, jak využít slunce, zkrotit vítr i co s nekvalitní půdou. Součástí grafického návrhu je vždy i doprovodná zpráva s bližším vysvětlením jednotlivých bodů legendy ("kde - jak - co - proč" umístit). - UKÁZKY MÉ PRÁCE V GALERII

Ukázková přírodní zahrada Na Dlani - exkurze


Provedu Vás naší rodinnou zahradou, seznámím Vás s jejím příběhem, ukážu základní principy přírodních zahrad, vysvětlím vše, co Vás bude zajímat. V zahradě se volně pohybují zvířata (indičtí běžci, slepice, morčata, králíci a kočky), z nichž některá se dají pohladit. Pro děti je připraven prostor na hraní, pro všechny pak možnost posezení, odpočinku, poklábosení a občerstvení. Více o zahradě Na Dlani v samostatné záložce.

Ukázková přírodní zahrada Na Dlani - exkurze Provedu Vás naší rodinnou zahradou, seznámím Vás s jejím příběhem, ukážu základní principy přírodních zahrad, vysvětlím vše, co Vás bude zajímat. V zahradě se volně pohybují zvířata (indičtí běžci, slepice, morčata, králíci a kočky), z nichž některá se dají pohladit. Pro děti je připraven prostor na hraní, pro všechny pak možnost posezení, odpočinku, poklábosení a občerstvení. Více o zahradě Na Dlani v samostatné záložce.

Hodinová zahradnice - zahradní práce


Pomohu Vám se zahradními pracemi: vypleju, zaseju, okopu, prostříhám stromky a keře, shrabu listí, poseču trávu, zamulčuju, pomůžu se sklizní... Můžete mi svěřit vše, co sami nestíháte nebo do čeho nemáte chuť.

Hodinová zahradnice - zahradní práce Pomohu Vám se zahradními pracemi: vypleju, zaseju, okopu, prostříhám stromky a keře, shrabu listí, poseču trávu, zamulčuju, pomůžu se sklizní... Můžete mi svěřit vše, co sami nestíháte nebo do čeho nemáte chuť.

Exkurze pro školky a školy


Pro skupiny dětí přizpůsobuji prohlídku naší Ukázkové přírodní zahrady tak, aby je téma zaujalo, aby se ptaly, přemýšlely, hledaly, pozorovaly a také si něco vyzkoušely. Program prohlídky je vhodný především pro předškoláky a první stupeň. Děti se seznámí se základními principy šetrného hospodaření, prohlédnou a pomazlí si naše zvířata a vyrobí si něco pěkného se vztahem k zahradě či k udržitelnému životnímu stylu. Optimální velikost skupiny je do 20 dětí. Program je přibližně 2,5 hodinový.

Exkurze pro školky a školy Pro skupiny dětí přizpůsobuji prohlídku naší Ukázkové přírodní zahrady tak, aby je téma zaujalo, aby se ptaly, přemýšlely, hledaly, pozorovaly a také si něco vyzkoušely. Program prohlídky je vhodný především pro předškoláky a první stupeň. Děti se seznámí se základními principy šetrného hospodaření, prohlédnou a pomazlí si naše zvířata a vyrobí si něco pěkného se vztahem k zahradě či k udržitelnému životnímu stylu. Optimální velikost skupiny je do 20 dětí. Program je přibližně 2,5 hodinový.

Přednášky, besedy


O svoje zkušenosti a znalosti se s Vámi dělím nejen prostřednictvím blogu a prohlídek naší ukázkové zahrady, ale i na různých typech setkání. Bude mi ctí přijet i k Vám.

Přednášky, besedy O svoje zkušenosti a znalosti se s Vámi dělím nejen prostřednictvím blogu a prohlídek naší ukázkové zahrady, ale i na různých typech setkání. Bude mi ctí přijet i k Vám.

Workshopy pro děti i dospělé


Ráda tvořím. Baví mě především práce s přírodninami a hledání využití pro nejrůznější "krásné staré krámy", miluju tvoření ze zbytků všeho možného (recyklace, upcyckling). Jsem autorkou tvořivé knížky Andílci (nakl. Metafora) a spoluautorkou knihy Jednoduché výtvarné nápady (nakl. Rubico). Na dílničkách, které vedu, vyrábíme zpravidla věci, které jsou trvanlivé, hezké a užitečné. Nabídku workshopů přizpůsobuji ročnímu období, právě dostupnému materiálu, Vašim preferencím a i tomu, co baví i mě. Dílničkou je možno zakončit i prohlídku naší zahrady, v níž mnoho mé tvorby také naleznete (nutno domluvit předem). Vyrábět můžeme např. andělíčky z kolíků na prádlo, beruškové brože z přezek, lapač snů, šiškové sovy nebo ježky, semínkový papír, věneček na dveře, látkové ptáčky,....).

Workshopy pro děti i dospělé Ráda tvořím. Baví mě především práce s přírodninami a hledání využití pro nejrůznější "krásné staré krámy", miluju tvoření ze zbytků všeho možného (recyklace, upcyckling). Jsem autorkou tvořivé knížky Andílci (nakl. Metafora) a spoluautorkou knihy Jednoduché výtvarné nápady (nakl. Rubico). Na dílničkách, které vedu, vyrábíme zpravidla věci, které jsou trvanlivé, hezké a užitečné. Nabídku workshopů přizpůsobuji ročnímu období, právě dostupnému materiálu, Vašim preferencím a i tomu, co baví i mě. Dílničkou je možno zakončit i prohlídku naší zahrady, v níž mnoho mé tvorby také naleznete (nutno domluvit předem). Vyrábět můžeme např. andělíčky z kolíků na prádlo, beruškové brože z přezek, lapač snů, šiškové sovy nebo ježky, semínkový papír, věneček na dveře, látkové ptáčky,....).

Ceník služeb


- cena designu zahrady (grafický návrh + podrobné doprovodné info) se odvíjí od velikosti pozemku a Vašich požadavků (orientačně 10.000 - 20.000,-). Přírodní zahrady - certifikace (tyto ceny jsou dány pro Vysočinu zastřešující organizací Chaloupky o. p. s.): - certifikace soukromé přírodní zahrady 1500,- , certifikace firemní či školní PZ 2000,- (vč. smaltované plakety na plot) - certifikace ukázkové přírodní zahrady 3000,- (vč. smaltované plakety na plot). - poradenství 350 á hodina - souhrnná zpráva k poradenství 1500 - 3000,- - sazba za hodinu práce (hodinová zahradnice) 230,- - Komentovaná prohlídka naší Ukázkové přírodní zahrady Na Dlani - 50,- (děti do 15 let zdarma). - školní exkurze (vč. dílničky): 60,- za dítě. - odměna za přednášky a workshopy dle předchozí dohody. - cestovné 6,-/km.

Ceník služeb - cena designu zahrady (grafický návrh + podrobné doprovodné info) se odvíjí od velikosti pozemku a Vašich požadavků (orientačně 10.000 - 20.000,-). Přírodní zahrady - certifikace (tyto ceny jsou dány pro Vysočinu zastřešující organizací Chaloupky o. p. s.): - certifikace soukromé přírodní zahrady 1500,- , certifikace firemní či školní PZ 2000,- (vč. smaltované plakety na plot) - certifikace ukázkové přírodní zahrady 3000,- (vč. smaltované plakety na plot). - poradenství 350 á hodina - souhrnná zpráva k poradenství 1500 - 3000,- - sazba za hodinu práce (hodinová zahradnice) 230,- - Komentovaná prohlídka naší Ukázkové přírodní zahrady Na Dlani - 50,- (děti do 15 let zdarma). - školní exkurze (vč. dílničky): 60,- za dítě. - odměna za přednášky a workshopy dle předchozí dohody. - cestovné 6,-/km.