Bc. Iva Musilová, DiS. musilova-iva@seznam.cz 605 12 72 18 Bc. Iva Musilová, DiS., Dušejov 160, 58805, IČO: 07826249
Vítejte na stránkách věnovaných přírodě blízkému zahradničení. Pomáhám tvořit zelené prostory, kde se cítí dobře lidé, rostliny i zvířata. Navrhuji permakulturní pozemky a soukromé i školní přírodní zahrady. Pomáhám je realizovat. Poradím Vám, když si nejste jisti. Provázím naší ukázkovou přírodní zahradou. Na besedách, přednáškách a prostřednictvím blogu sdílím své znalosti i zkušenosti. Odhaluji dětem kouzelný svět zdravých zahrad. Tvořím s lidmi (workshopy) i pro lidi (můj mini kredencový obchůdek). Poradím Vám a pomohu na cestě k získání plakety (ukázkové) přírodní zahrady. Jsem certifikovaným poradcem pro přírodní zahrady. Zároveň jsem nadšená zahradnice. Svoje dovednosti opírám o hromady nastudované teorie, ale i roky praxe. Absolvované kurzy: - Školení Poradce pro přírodní zahrady (ČR, Rakousko) - Úplný kurz permakulturního designu (Alena a Milan Suchánkovi, Růžďka) - Profesní kurz Designér permakulturních pozemků (Alena a Milan Suchánkovi, Růžďka) - Seminář Trvalky v přírodní zahradě (Jan Nussbauer, České Budějovice) - Seminář Zahrady a louky pro motýly (Marie Straková, Svachova Lhotka) - Seminář Původní keře (Martin Němec, Svachova Lhotka) - Odborně vedené exkurze po přírodních zahradách v ČR a Rakousku - Kurz Líná lesní zahrada (Alena a Milan Suchánkovi, Růžďka) - Seminář pro začínající lektory ekologické výchovy (Martina Francová, Marta Veselá, Toulcův Dvůr, Praha) - Kurz Řez ovocných dřevin (Petr Novák, Lhotka) - Kurz stavění suchých kamenných zídek (Milan Odvárka, Cejle) "Otevírám zahrady přírodě." Bc. Iva Musilová, DiS., Dušejov 160, 58805, IČO: 07826249 musilova-iva@seznam.cz Bc. Iva Musilová, DiS.

Ukázková přírodní zahrada Na Dlani


Zahrada je věrným obrazem toho, kdo jí dává podobu.

                                                                                             Wolf - Dietr Storl

Ta naše je sice nevelká, avšak plná života, barev, milých detailů, které často nejsou do očí bijící, a vnímavému člověku nabízí neustále nová překvapení a náměty k pozorování. Pokud je výše uvedený citát pravdivý, je mi nejvyšší ctí být obrazem právě tohoto kousku země. 

Naleznete tu rostliny, které jsem vlastnoručně vysázela či dokonce vypiplala ze semínek, stejně tak jako rostliny, které nám sem s lehkostí umístila sama Příroda. V podrostu šmejdí morčata a králíci, slepice přehrabují kompost, kačenky slídí po slimácích a naše kočky nejčastěji najdete provalujíc se na vyhřátém slamnatém mulči. V jezírku jsou žáby a spousta vodních breber. V suchých kamenných zídkách žijí smaragdové ještěrky. Pod střechou a v budce bydlí rodina vrabců a sýkor. Směs pestrých květů a bylin vábí hmyz a motýly. Zahrada nabízí koutek i dětem. Některé stromy sem zavál vítr a my je necháváme růst. 

Zahradu jsme kdysi zakládali jako klasickou konvenční: tůje, okrasné dřeviny, několik ovocných stromků a keřů, pár záhonků s trvalkami a zeleninou, uprostřed toho všeho trávník. Vše pěkně prosypáno rašelinou a zamulčováno pytli kůry z hobbymarketu. Pak - krůček po krůčku - do mého života začalo přicházet tušení, že o půdu se lze starat i jinak. Nejdřív to byly jen různé postřehy, pak už jsem tyto informace začala vyhledávat cíleně: co všechno lze dělat jinak, šetrněji, levněji, ekologičtěji a co naopak není nutné dělat vůbec. Pod kůži se mi začaly zadírat pojmy jako permakultura, udržitelnost, ohleduplnost, wellfare, smysluplnost. Z jiskry zájmu o přírodě blízký způsob zahradničení se rozhořel oheň, kterým planu už několik let.

Vzdali jsme se postřiků a získali mšice, stovky slunéček sedmitečných a hejna zajímavého hmyzu a ptáků. 

Rozdali jsme zbylé pytle s mulčovací kůrou a začali mulčovat ještě víc, avšak trávou, slámou a štěrkem.

Pohodlná chemická hnojiva nahradily páchnoucí bylinné jíchy. Lidičky, to vám je takový intenzivní zážitek! Nejen ten puch, ale i ten napínavý proces přípravy, ta síla, co pak kvasí v sudu, to je učiněný elixír! 

Sekačka a křoviňák se u nás mají dobře. Manžel je vytáhne nanejvýš dvakrát do roka - za prvé ho to nebaví a za druhé tak divoké porosty dostávají šanci se u nás uchytit a každoročně nás překvapit nějakým novým bejlím.

Vysázeli jsme spousty keřů, které jsou pohostinné vůči ptákům a hmyzu.  

Hodili jsme za hlavu obecné představy o chovu zvířat. Úroda sice je občas poněku oklovaná a okousaná, ale ten pohled na šťastnou čeládku, která je šťastná právě díky Vám, je neskutečně nabíjející. 

Inu, přijďte se na to k nám podívat! Malý náhled nabízí i galerie níže. 

Prohlídky zahrady: viz záložka Služby (Ukázková přírodní zahrada - exkurze, Workshopy, Ceník)