Bc. Iva Musilová, DiS. musilova-iva@seznam.cz 605 12 72 18 Bc. Iva Musilová, DiS., Dušejov 160, 58805, IČO: 07826249
Vítejte na stránkách věnovaných přírodě blízkému zahradničení. Pomáhám tvořit zelené prostory, kde se cítí dobře lidé, rostliny i zvířata. Navrhuji permakulturní pozemky a soukromé i školní přírodní zahrady. Pomáhám je realizovat. Poradím Vám, když si nejste jisti. Provázím naší ukázkovou přírodní zahradou. Na besedách, přednáškách a prostřednictvím blogu sdílím své znalosti i zkušenosti. Odhaluji dětem kouzelný svět zdravých zahrad. Tvořím s lidmi (workshopy) i pro lidi (můj mini kredencový obchůdek). Poradím Vám a pomohu na cestě k získání plakety (ukázkové) přírodní zahrady. Jsem certifikovaným poradcem pro přírodní zahrady. Zároveň jsem nadšená zahradnice. Svoje dovednosti opírám o hromady nastudované teorie, ale i roky praxe. Absolvované kurzy: - Školení Poradce pro přírodní zahrady (ČR, Rakousko) - Úplný kurz permakulturního designu (Alena a Milan Suchánkovi, Růžďka) - Školení pro poradce Přírodní zahrady - veřejná zeleň a obce (ČR, Rakousko) - Profesní kurz Designér permakulturních pozemků (Alena a Milan Suchánkovi, Růžďka) - Designérský kurz Žijte ve své zahradě (Ferdinand Leffler, on-line forma) - Seminář Trvalky v přírodní zahradě (Jan Nussbauer, České Budějovice) - Seminář Zahrady a louky pro motýly (Marie Straková, Svachova Lhotka) - Seminář Původní keře (Martin Němec, Svachova Lhotka) - Kurz Líná lesní zahrada (Alena a Milan Suchánkovi, Růžďka) - Seminář pro začínající lektory ekologické výchovy (Martina Francová, Marta Veselá, Toulcův Dvůr, Praha) - Kurz Řez ovocných dřevin (Petr Novák, Lhotka) - Kurz stavění suchých kamenných zídek (Milan Odvárka, Cejle) - Kurz Kytkověda (Michaela Nemuchovská, on-line forma) "Otevírám zahrady přírodě." Bc. Iva Musilová, DiS., Dušejov 160, 58805, IČO: 07826249 musilova-iva@seznam.cz Bc. Iva Musilová, DiS.

Můj zahradní příběh


"Chceš-li být šťastný rok, poraž prase. Chceš-li být šťastný tři roky, ožeň se. Chceš-li být šťastný po celý život, staň se zahradníkem." Ztotožnit se s poslední větou této staré čínské moudrosti mi trvalo plných 28 let. Tehdy jsme si s manželem pořídili dům a kousek pozemku, jemuž jsme v budoucnu hodlali říkat zahrada. Na domě však bylo ještě tolik dodělávek, že "zahrada" ležela ladem a ležela a zarůstala a čekala a pokud bych tam jednoho dne nezasázela pár cuket, které mi kdosi daroval, asi by planěla ještě dlouho. Rostlinám se však v tom rumišti dařilo kupodivu dobře a první veliký bod v mém zahradním bytí nastal, když jsem vlastnoručně vypěstované podlouhlé plody sklízela. Tehdy jsem se do této práce zamilovala skoro tolik, jako do svého muže. Druhým zlomem bylo založení zahrady - všechen plevel jsme zroundupovali, vysadili okrasné dřeviny, stromky a keře, vyseli trávník, rozvezli mulčovací kůru a založili tři záhonky. Občas jsme něco chemicky postříkali a pohnojili. Třetím milníkem je okamžik, kdy se mi do rukou dostaly knihy Karla Plobergera o zahradách pro inteligentní lenochy. Tyto mě jako první navedly k uvědomění si, že nádhernou zahradu lze vytvořit i s ohledem na přírodu a zvířata. Tyto knihy byly klíčem do světa ohleduplné zahradní moudrosti, kterou z mnoha knih, seminářů a každodenní praxe piju dodnes. Získala jsem odvahu nechat kolem sebe vyrůst prostor jiný, než jaký mají kolem domů naši sousedé, zdravý a krásný i bez vší té umělé (a drahé) dokonalosti. Tento okamžik mě nasměroval na nenávratnou cestu k přírodním zahradám a permakultuře vůbec. Mám hlínu za nehty a slámu v kroksech; jsem zahradnicí a jsem šťastná.