Bc. Iva Musilová, DiS. musilova-iva@seznam.cz 605 12 72 18 Bc. Iva Musilová, DiS., Dušejov 160, 58805, IČO: 07826249
Vítejte na stránkách věnovaných přírodě blízkému zahradničení. Pomáhám tvořit zelené prostory, kde se cítí dobře lidé, rostliny i zvířata. Navrhuji permakulturní pozemky a soukromé i školní přírodní zahrady. Pomáhám je realizovat. Poradím Vám, když si nejste jisti. Provázím naší ukázkovou přírodní zahradou. Na besedách, přednáškách a prostřednictvím blogu sdílím své znalosti i zkušenosti. Odhaluji dětem kouzelný svět zdravých zahrad. Tvořím s lidmi (workshopy) i pro lidi (můj mini kredencový obchůdek). Poradím Vám a pomohu na cestě k získání plakety (ukázkové) přírodní zahrady. Jsem certifikovaným poradcem pro přírodní zahrady. Zároveň jsem nadšená zahradnice. Svoje dovednosti opírám o hromady nastudované teorie, ale i roky praxe. Absolvované kurzy: - Školení Poradce pro přírodní zahrady (ČR, Rakousko) - Úplný kurz permakulturního designu (Alena a Milan Suchánkovi, Růžďka) - Školení pro poradce Přírodní zahrady - veřejná zeleň a obce (ČR, Rakousko) - Profesní kurz Designér permakulturních pozemků (Alena a Milan Suchánkovi, Růžďka) - Designérský kurz Žijte ve své zahradě (Ferdinand Leffler, on-line forma) - Seminář Trvalky v přírodní zahradě (Jan Nussbauer, České Budějovice) - Seminář Zahrady a louky pro motýly (Marie Straková, Svachova Lhotka) - Seminář Původní keře (Martin Němec, Svachova Lhotka) - Kurz Líná lesní zahrada (Alena a Milan Suchánkovi, Růžďka) - Seminář pro začínající lektory ekologické výchovy (Martina Francová, Marta Veselá, Toulcův Dvůr, Praha) - Kurz Řez ovocných dřevin (Petr Novák, Lhotka) - Kurz stavění suchých kamenných zídek (Milan Odvárka, Cejle) - Kurz Kytkověda (Michaela Nemuchovská, on-line forma) "Otevírám zahrady přírodě." Bc. Iva Musilová, DiS., Dušejov 160, 58805, IČO: 07826249 musilova-iva@seznam.cz Bc. Iva Musilová, DiS.

Blog


"Tak tohle je ta přírodní zahrada?!"

...pravila rozpačitě moje kamarádka, když u nás její noha spočinula poprvé.

Štítek: Podzim 2019

Vydání: 28/09/2019 21:42:50

"Tak tohle je ta přírodní zahrada?!" ...pravila rozpačitě moje kamarádka, když u nás její noha spočinula poprvé. Podzim 2019